Evert van de Veluwe Festival 2021

Kom je dit feestje
meevieren?

Midden op de Veluwe aan de rand van Apeldoorn ligt een grote bosweide. In 2021 wordt daar iets heel leuks georganiseerd: het Evert van de Veluwe Festival. Twee dagen lang laat Evert je hier de Veluwe zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Kom je dit feestje meevieren?

EVERT VAN DE VELUWE FESTIVAL 2020 GAAT NIET DOOR

Het Evert van de Veluwe Festival 2020 gaat helaas niet door. Door verschillende omstandigheden is het niet mogelijk om een goed en vooral leuk festival te kunnen organiseren. Wij gaan er ons best voor doen dat het festival in 2021 wel plaats gaat vinden. Het zou gaaf zijn om de kinderen op de Veluwe kennis te laten maken met Evert!

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via onze social media kanalen.

 

Inleiding

WAT ZIJN DE
DOELSTELLINGEN
VAN STICHTING EVERT?

In 2019 is de Stichting “Evert van de Veluwe” opgericht. Deze Stichting heeft als doelstelling kinderen in beweging te brengen. Veel kinderen bewegen weinig. Ze zitten vaak binnen, gekluisterd aan tv, computer, iPad of smartphone. Evert brengt kinderen in beweging. Dat wil Evert doen door ze te laten ontdekken, beleven en doen via alle zintuigen, zien, horen, ruiken en voelen. Middel daartoe is “Evert - Het Groot Veluwe Vakantiedoeboek”, dat jaarlijks wordt uitgebracht.

Het boek focust op zeven thema’s die aansluiten bij de basisschool:

 • natuur en milieu
 • avonturen en verhalen
 • wetenschap en techniek
 • toen en nu
 • kunst en cultuur
 • sport en spel
 • eten en drinken

De Stichting Evert van de Veluwe Festival organiseert jaarlijks in de zomer een tweedaags festival rond natuur, cultuur en beweging dat aansluit op de doelen van het Vakantiedoeboek.

Doelgroepen van het Evert festival

Kinderen van 8 tot 13 en hun broertjes en zusjes, hun vaders en moeders, opa’s en oma’s, verzorgers
en verzorgsters. Evert is er voor kinderen die wonen op de Veluwe, of er zijn voor een dagje uit, een weekendje weg
of voor vakantie. Heel nadrukkelijk wil het Evert Festival ook kinderen in bijzondere posities, zoals kinderen met een beperking, kinderen uit arme gezinnen of gevluchte kinderen in de activiteiten betrekken.

Activiteiten

De activiteiten van het Evert Festival zijn:

 • actief en gezond
 • educatief en toekomstgericht
 • groen en duurzaam
Fondsen

Het Evert Festival wil de activiteiten deels bekostigen uit entreegelden, en daarnaast middels subsidies, donaties en sponsoring.

doelstellingen

WAT WIL EVERT
BEREIKEN MET HET
EVERT VAN DE VELUWE
FESTIVAL?

Doelstellingen

De doelstellingen voor het festival vallen onder de overkoepelende doelstellingen van de stichting Evert.

Samengevat: 

 • Kinderen in beweging brengen door ze de waarde van de Veluwe, te laten ontdekken en beleven via alle zintuigen: zien, horen, ruiken en voelen. 
 • Ouders en verzorgers stimuleren en motiveren om actief te zijn met hun kinderen en hen een gezonde levensstijl bij te brengen.
 • Partijen die het beste met kinderen en de Veluwe voor hebben met elkaar verbinden op het festival: overheden, stichtingen, grondeigenaren en recreatie-ondernemers. 

Met haar festivaldoelen sluit Evert aan op het Programma Comfortabele Gezinsstad van de Gemeente Apeldoorn. 

doelstellingen

Volg ons

Nieuwsbrief